Doelgericht ontwikkelen

Op De Zandberg werken we in groep 1-2 volgens de principes van basisontwikkeling. We kijken naar de behoeften en mogelijkheden van de kinderen, terwijl zij op een speelse manier kennismaken met taal, rekenen en schrijven. Er wordt met overkoepelende thema’s gewerkt, die binnen de belevingswereld van de kinderen passen. Wij dagen ze uit om zelf ervaringen op te doen en daar van te leren.

Doelgericht Ontwikkelen & Zelfbewust Beleven

 Steeds meer basisscholen geven hun onderwijs op gebied van wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) en kunstzinnige oriëntatie (tekenen, drama en muziek) op een andere manier vorm. Passend bij de tijd waarin we leven en bij de leerlingen waarmee we dagelijks mogen werken. De Zandberg heeft een eigen aanpak uitgewerkt, die meer gericht is op leerdoelen dan op de methode zelf.

Iedere groep op De Zandberg behandelt jaarlijks vijf thema’s. Aan ieder thema zijn vaste kerndoelen en tussendoelen gekoppeld. De thema’s worden door leerkrachten vormgegeven vanuit deze doelen. Daarbij worden, naast de methoden, ook andere bronnen (zelf ontworpen lesmateriaal, school-tv, internet, uw inbreng, etc.) ingezet. In de praktijk betekent dit dat we vaker andersoortige opdrachten en activiteiten aanbieden, met volop ruimte voor eigen inbreng en de vaardigheden van de 21e eeuw.

Voor meer informatie kijkt u op www.doelgerichtontwikkelen.nl waar ook een overzicht staat van de verschillende thema’s per jaargroep.