Onze school

Geschiedenis

Geschiedenis Zandberg poort

Oorspronkelijk bestond Katholieke Basisschool De Zandberg uit twee scholen: de Claraschool voor meisjes en de Sacramentsschool voor jongens. In de jaren zeventig fuseerden beide scholen en ontstond de nieuwe naam: De Zandberg.

In 1980 werd de oude Sacramentsschool afgebroken en het gebouw van de Claraschool gerenoveerd. In 1997 vond opnieuw een verbouwing plaats en kreeg de school er vier nieuwe lokalen en een ruimte voor remedial teaching bij. Daarnaast zijn binnen

het bestaande gebouw nog een nieuw speellokaal, een computerruimte, een documentatiecentrum en nieuwe kamers voor directie en personeel gerealiseerd.

Op basis van prognoses werd aangetoond dat onze school nog verder zou uitgroeien en in het schooljaar 2003-2004 vond er een uitbreiding met negen permanente lokalen plaats. De uitbreiding van de school maakte noodbouw echter niet overbodig. Deze is wegens het groeiende aantal leerlingen en de groeiende activiteiten de afgelopen jaren in gebruik gebleven. In 2017-2018 werd er een definitieve uitbreiding van het schoolgebouw gerealiseerd en een vernieuwing van het schoolplein.

Katholieke Basisschool De Zandberg is gelegen aan de Zandberglaan 60-62 in de Bredase wijk Zandberg. De meeste leerlingen komen uit de directe omgeving van de school: de wijken Zandberg en Sportpark. Daarnaast komen ook enkele leerlingen uit de nabijgelegen wijken Brabantpark, Boeimeer en het centrum van de stad.