Ziekmelding en Verlof

Ziek melden

Ziekmeldingen kunt u doorgeven via de ouder-app Parro. Het kan ook telefonisch (s.v.p. vóór 08.45 uur): 076-521 41 09

of per e-mail naar: kbsdezandberg_administratie@inos.nl

Aanvragen verlof

De leerplichtambtenaar legt op het ongeoorloofde verzuim en dan met name het zogenaamde luxe-verzuim extra aandacht. Verlofaanvragen kunnen alleen nog maar schriftelijk gedaan worden en ook wordt de termijn gehanteerd die door de leerplichtambtenaar wordt gesteld. De school moet de verlofaanvragen registreren en kunnen overleggen aan de leerplichtambtenaar. De formulieren vindt u achter de volgende links: