Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

08.45 uur – 12.00 uur en 13.15 uur – 15.30 uur.

Woensdag:

  • groep 1 en 2 vrij;
  • groep 3 tot en met 8: 08.45 uur – 12.30 uur.

 

Nieuwe schooltijden op KBS De Zandberg?

In schooljaar 2016-2017 is er een enquête afgenomen onder personeel en ouders inzake ‘nieuwe/andere schooltijden’.

In schooljaar 2017-2018 wordt dit onderwerp verder uitgediept en onderzocht door het werkpanel schooltijden. Hierin hebben zitting een 10-tal ouders en 7-tal leerkrachten van De Zandberg. Zij zullen medio mei/juni 2018 een advies uitbrengen aan de directeur. Vervolgens zal door de directie een besluit genomen worden met welke schooltijden De Zandberg gaat werken vanaf schooljaar 2019-2020. Mochten we overgaan tot andere schooltijden dan vraagt dit ’n schooljaar om alle mogelijkheden in het aanbod op orde te brengen en goed te communiceren.

2016 2017 0629 Brief n.a.v. enquête nieuwe schooltijden 29062017