Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

08.45 uur – 12.00 uur en 13.15 uur – 15.30 uur.

Woensdag:

  • groep 1 en 2 vrij;
  • groep 3 tot en met 8: 08.45 uur – 12.30 uur.

 

Andere schooltijden op KBS De Zandberg?

In schooljaar 2016-2017 is er een enquête afgenomen onder personeel en ouders inzake ‘nieuwe/andere schooltijden’.

In schooljaar 2017-2018 is dit onderwerp verder uitgediept en onderzocht door het werkpanel schooltijden. Hierin hadden zitting een 10-tal ouders en 7-tal leerkrachten van De Zandberg. Zij hebben in mei/juni 2018 hun advies uitgebracht aan de directeur. Het ligt nu op de tafel van de MR, zij hebben de vraag in 2016 ook uitgezet richting de directeur. Vóór de herfstvakantie zal door de directie, nadat er een ouderraadpleging heeft plaatsgevonden, een besluit genomen worden met welke schooltijden De Zandberg gaat werken vanaf schooljaar 2019-2020. Mochten er overgegaan worden tot andere schooltijden, dan vraagt dit in schooljaar 2018-2019 nog voldoende tijd om het aanbod op orde te brengen en goed te communiceren.