Meldpunten

Interne contactpersoon

Sommige zaken zijn niet altijd even gemakkelijk bespreekbaar. Seksuele intimidatie, misbruik en mishandeling zijn daarvan een schrijnend voorbeeld. Speciaal voor deze zaken is op onze school een contactpersoon aangewezen:

  • Janine van Marselis Hartsinck-van Dun: 076-565 88 24 (privé)

Leerkrachten en leerlingen kunnen zich tot deze contactpersonen wenden, maar ook u als ouder kunt hen aanspreken. Zij zullen u terzijde staan en u, indien nodig, de weg wijzen naar de juiste persoon of instantie.

Algemeen meldpunt

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u melden op het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Externe vertrouwenspersoon

Jacqueline Klerkx
0885073888
j.klerkx@fontys.nl

Inspectie van het onderwijs

e-mail: info@owinsp.nl

Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis).