Verkeerscommissie & brigadiers

Verkeerscommissie

Tot een paar jaar terug stond het verkeersonderwijs op onze school op een laag pitje. Er werd in alle klassen wel de nodige aandacht besteed aan verkeer, maar het ontbrak aan de juiste middelen om de lessen meer diepgang te geven en praktijkprojecten uit te voeren. Sinds het schooljaar 2008/2009 is de verkeerscommissie actief aan de slag gegaan om het verkeersonderwijs een nieuwe impuls te geven. Samen met ouders, leerkrachten, politie en gemeente is veel gesproken over hoe het verkeersonderwijs nu geregeld is op onze school en wat er aan zou moeten veranderen. Met de introductie van het BVL (Brabants Verkeersveiligheids Label) vanuit de provincie heeft het verkeersonderwijs op onze school weer de nodige aandacht gekregen.

Brigadiers

De verkeerscommissie van De Zandberg is actief voor de veiligheid rond onze school. Zo houden ze zich bezig met het bemannen van de brigadiersposten op de routes naar onze school.

Verkeersbrigadiers

We zijn blij dat er veel ouders zijn die zich soms jarenlang inzetten en één of sommigen zelfs twee keer per week brigadiers. Het blijft echter elk jaar weer moeilijk om alle plaatsen te bezetten: er zijn er dan ook heel wat nodig! Maar dat moet toch wel lukken met zo’n grote school.

Helaas zijn er ook dit schooljaar nog te weinig brigadiers. Aantal jaren geleden is er om deze reden de brigade aan de Eggestraat opgeheven. Daar wordt dus helemaal niet meer gebrigadierd! En dat is toch iets wat we niet willen! De coördinatoren wijzen er op dat het echt een minimale tijdsinvestering vraagt!

Op dit moment wordt er op 3 punten gebrigadierd:

  1. Ginnekenweg (alleen ’s morgens)
  2. Generaal Maczekstraat (5 dagen, zoveel mogelijk op alle schooltijden)
  3. De Zandberglaan (alleen ’s morgens)

We zijn nog op zoek naar brigadiers, zie hiervoor het schema. Dus meld je aan bij de coördinator!  Het kost je 20 minuten per week, is héél belangrijk maar vooral ook leuk om te doen. Ook opa’s en of oma’s zijn welkom!

Contact via  kbsdezandberg_or-secretaris@inos.nl