Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een gezamenlijke manier om een essentiële bijdrage te leveren aan de sociale, mentale en cognitieve ontwikkeling van uw kind(eren). Zowel thuis als op school. Dit vraagt om transparante communicatie, afstemming en wederzijds vertrouwen wat resulteert in een prettige samenwerkingsrelatie tussen ouders en school. Samen weten we gewoon meer en daar profiteren onze leerlingen van. Samen werkt beter.

De Zandberg heeft naast een Medezeggenschapsraad ook een Ouderraad.