Luizenbrigade

Van tijd tot tijd steekt de hoofdluis zijn kopje weer eens op. Nu weer eens in deze klas, dan weer eens in die. Om dit probleem aan te pakken bestaat op onze school de hoofdluiswerkgroep (luizenbrigade). Deze werkgroep bestaat uit ouders (twee uit elke groep) die na elke vakantie alle kinderen van de hele school controleren op hoofdluis en neten. Worden er “beestjes” gevonden, dan wordt overgegaan tot actie! Zo proberen we de besmetting binnen de perken te houden en streven we naar een “luizenvrije” Zandberg.

 

Luizenbrigade

Eén en ander kan alleen maar gerealiseerd worden als er voldoende menskracht is om de controles uit te voeren; het zou heel jammer zijn als door gebrek aan mensen we weer helemaal terug bij af zijn. Meld u dus aan!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot de coördinatoren van de luizenbrigade of een mail sturen naar kbsdezandberg_luis@inos.nl.

De coördinatoren zijn:

  •     mama Ankie
  •     mama Gea

Luizenprotocol KBS De Zandberg juni 2018