De Ouderraad

Wat doet de ouderraad?

Heb je kinderen op De Zandberg dan ben je automatisch lid van de oudervereniging. De ouderraad vormt het bestuur van deze vereniging (klik hier voor de statuten KBS De Zandberg Statuten Ouderraad).

Elk feestje wordt goed gevierd op De Zandberg. De kerstviering, carnaval, avondvierdaagse en Sinterklaas zijn onvergetelijke hoogtepunten in het schooljaar. De ouderraad is er echter niet alleen voor het financieren en organiseren van feestjes, maar ook serieuzere zaken zoals als de verkeersveiligheid, sport, de schoolreis en het in toom houden van onze vriend de hoofdluis hebben de aandacht van de ouderraad. De ouderraad organiseert samen met de schoolleiding en de leerkrachten diverse schoolactiviteiten en behartigt de belangen van ouders en kinderen.

Wie vormen de ouderraad?

De ouderraad is opgebouwd uit een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en coördinatoren van diverse commissies. Samen met de contactouders vormt zij het hart van de samenwerking tussen school, leerlingen en ouders. Naast de ouders is er tevens per bouw een leerkracht aanwezig en een vertegenwoordiging van de medezeggenschapsraad.

De ouderraad vergadert in beginsel 6x per (school)jaar, waarvan één keer een Algemene Ledenvergadering is. Bij deze Algemene ledenvergadering aan het begin van elk schooljaar zijn alle ouders welkom en is ook de schoolleiding aanwezig. Er wordt uitleg gegeven over het werk van de ouderraad en de financiën van het afgelopen schooljaar, de activiteiten voor het komende jaar worden besproken en de begroting en de jaarlijkse ouderbijdrage worden vastgesteld.

Het dagelijks bestuur, dat in beginsel wordt gekozen uit de zittende leden van de ouderraad, bestaat uit:

Word lid!

Heb je zin gekregen om je handen uit de mouwen te steken? Ben je goed in organiseren en coördineren? Word dan lid van een van de commissies. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de ouderraad: kbsdezandberg_or-secretaris@inos.nl

De notulen:

Op te vragen via de secretaris.