Contactouders

Een contactouder is een ouder/verzorger die gedurende een schooljaar de groep vertegenwoordigt waarin zijn/haar kind zit. Vaak zijn er in een klas 2 contactouders die onderling het werk verdelen.

De taken van de contactouder omvatten o.a.:

  • een coördinerende, informerende en organiserende rol binnen de klas van zijn/haar kind;
  • aanspreekpunt voor de leerkracht van de klas;
  • aanspreekpunt van de Ouderraad in een klas;
  • meehelpen bij school- en/of klassenactiviteiten en andere ouders hiervoor enthousiasmeren;
  • informeren van de ouders over Ouderraad;
  • Bijwonen van de jaarlijkse contactouder informatieavond;
  • Bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad;
  • Signalerende taak richting Ouderraad en Medezeggenschapsraad;
  • Vraagbaak voor de ouders van de klas.

De contactouders zijn bekend bij de leerkracht, administratie en ouderraad.