Missie en Visie

Jezelf zijn in een fijne omgeving

Wij geloven dat kinderen zich zelfbewust ontwikkelen als ze zich gewaardeerd voelen en als ze ruimte en verantwoordelijkheid ervaren. In plaats van de vraag ‘Wat wil je worden’? stellen wij de vraag: ‘Wie wil je zijn?’ Daarom besteden we veel aandacht aan persoonsvorming van kinderen. Vanuit geborgenheid groeien ze in eigenwaarde en zelfvertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen en dat ze waardevolle verbindingen aangaan met anderen in hun omgeving. Naast de verschillende schoolvakken, investeren wij ook tijd in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen op onze school. Hiervoor gebruiken wij de Kanjertraining.

Een positieve school

Op de Zandberg draait het om verdraagzaamheid, respect voor elkaars mening en respect voor ieders levensovertuiging. Daarom zijn alle kinderen en  ouders welkom op onze school. We hebben een positieve basishouding en zijn altijd op zoek naar mogelijkheden. Die positieve benadering werkt op twee manieren: kinderen bloeien erdoor op én het leidt tot betere resultaten. Het is van groot belang dat de leerlingen zich in onze school thuis voelen. Wij  streven daarom naar een prettige, ontspannen en open sfeer.

Klaar voor de toekomst

Er valt altijd wat te beleven en te ontdekken op De Zandberg. We stimuleren ervaringsgericht leren, durven te experimenteren en leren kinderen kritisch te denken en de juiste vragen te stellen. We garanderen hoge opbrengsten in een prettig pedagogisch klimaat en bieden brede ondersteuning voor álle leerlingen. Onze school  is overzichtelijk en ordelijk en geeft een prettige structuur. Kinderen weten waar ze aan toe zijn, waar ze moeten zijn en wat wel en niet mag.

Oog voor ontwikkeling

Wij benutten de competenties en talenten van kinderen én teamleden maximaal. We prikkelen tot leren, bewaken de doorgaande ontwikkeling en stemmen af op ieders mogelijkheden. Kinderen leren om zoveel mogelijk zelfstandig te werken en medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. We nodigen kinderen uit de beste versie van zichzelf te laten zien!

Samen werkt beter

Op onze school respecteren en waarderen we elkaar en zijn we gericht op samenwerking. Vanuit een open houding betrekken we ouders en partners bij ons onderwijs en blijven we positief in gesprek. We beseffen dat we elkaar nodig hebben om het best mogelijke onderwijs te garanderen. Gezamenlijk dragen we de verantwoordelijkheid voor de resultaten en het welbevinden van onze leerlingen.