Kanjertraining

Kanjertraining

Naast de verschillende schoolvakken, investeren wij ook tijd in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen op onze school. Hiervoor gebruiken wij de Kanjertraing.

Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Als de lessenreeks curatief wordt gegeven, dan is de verwachting dat bij een goede uitvoering van de lessenreeks de leerlingen een betere band hebben gekregen met elkaar/met de leerkracht en zich prettiger voelen in de klas. Subdoelen zijn:

  • bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas
  • versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen
  • beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten
  • bewustwording van eigenheid bij leerlingen: ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben

Kanjertraining Poster 01

Kanjertraining Poster 02

Kanjertraining Poster 03

Zijn de lessenreeksen preventief gegeven, dan wordt de kans klein dat leerlingen zich op enig moment laten verleiden tot sociaal destructief gedrag.De training heeft overigens niet als doel kinderen braaf te krijgen. Het is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. We kunnen dit zo stellen omdat wij de ervaring hebben dat nagenoeg alle

kinderen zich autonoom en authentiek wil ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.

Kanjertraining petten