Extra uitdaging en ondersteuning

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Doordat we met veel kinderen te maken hebben, kunnen we ook gerichter, verschillende uitdagingen of ondersteuning aanbieden.

 Kinderen krijgen extra begeleiding als zij:

  zich langzamer of sneller ontwikkelen, op didactisch en/of sociaal-emotioneel vlak
  een auditieve, visuele of lichamelijke beperking hebben

Remedial teaching

Bij langzamere ontwikkeling worden kinderen individueel of in groepjes extra begeleid bij het leren door remedial teachers; leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in leerproblemen.

Extra uitdagingen

De Zandberg heeft te maken met meer dan een gemiddelde kennis en vaardigheden die kleuters meebrengen bij aanvang in groep 1. Dat resulteert in kinderen die een hoger leertempo hebben of juist een andere extra uitdaging nodig hebben. Er is keuze op elk niveau:

  De Zandberg Academie
  Plusopdrachten
  Spiegelklas
  Spaanse les

Het ondersteuningsdocument/arrangement

De Zandberg heeft ook ruime ervaring met het begeleiden van kinderen met een auditieve, visuele of lichamelijke beperking en kinderen met een hulpvraag op sociaal-emotioneel gebied.