Starten in groep 1/2

Een spannende periode breekt aan…
Uw zoon of dochter gaat naar de basisschool!

Kennismaken

Vanaf hun vierde verjaardag mogen kinderen naar school. Ongeveer een maand voor de verjaardag van uw kind neemt de leerkracht van groep 1/2 telefonisch contact met u op en maakt een afspraak voor een huisbezoek met u en uw kind.

De dag dat uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij voor het eerst echt naar school. Als voorbereiding hierop mag uw kind enkele keren komen ‘oefenen’. Tijdens het huisbezoek spreekt u deze momenten af.

Kinderen geboren in juni, juli en augustus starten in principe ná de zomervakantie. Er zijn dan geen oefendagen. Zij hebben het kennismakingsgesprek en komen in de week voor de vakantie tijdens het doorschuifmoment. Alle leerlingen schuiven dan schoolbreed door naar de nieuwe leerkrachten.

Brengen en halen

Kinderen van groep 1/2 hebben hun eigen in- en uitgang op De Zandberg. Om 8.35 uur gaat de eerste bel en mogen kinderen rustig naar binnen komen. De leerkrachten zijn dan in de klas om de kleuters te ontvangen en daar waar nodig persoonlijk te helpen.

In de kleuterklassen mag u natuurlijk even met uw kind mee naar binnen. Afbouwen gaat op eigen tempo. Veel kinderen zijn erg trots wanneer zij ‘alleen’ naar binnen kunnen. U kunt nog eventjes zwaaien voor het klasraam. Wij verzoeken u dit kort te doen in verband met het starten van de lessen in de school. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op school is, we starten in de klas om 8.45 uur.

Kleuters gaan onderbegeleiding van hun leerkracht klassikaal naar buiten wanneer de school uit is: tussen de middag om 12.00 uur en ’s middags na school 15.30 uur. Kinderen mogen het schoolplein verlaten wanneer de leerkracht u als ouder of opa/oma/oppas heeft gezien, of ze worden gehaald voor de overblijf of BSO bij de klas.

Veiligheid

Dit vinden we heel belangrijk. We vragen u zoveel mogelijk te voet of met de fiets (buiten verkeerscirkel) te komen. Fietsen van kinderen mogen in de fietsenrekken gezet worden. Op het schoolplein mag niet gefietst worden. Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein.

Eten en drinken

Iedere ochtend wordt er in de klas fruit gegeten. De kinderen brengen hiervoor fruit en drinken mee. Drinken kunt u het beste meegeven in een drinkbeker. Dit zorgt voor minder afval en is dus beter voor het milieu. Er staan speciale bakken bij binnenkomst in de klas om drinkbekers en fruitbakjes in te plaatsen.

Bekers/bakjes/bananen graag voorzien met de naam van uw kind, zodat misverstanden kunnen worden voorkomen. De kinderen mogen zoveel water vanuit de kraan drinken als ze willen.