Nieuwe ouders

Kennismaken en aanmelden

Welkom op onze school!
Wij houden van een persoonlijke benadering en ontvangen u daarom graag voor een uitgebreide kennismaking op onze school om u een indruk te geven over het pedagogische en didactische klimaat van De Zandberg. Ook geven wij uitleg over de visie en werkwijze. Wij hopen dat u zo een goed beeld kunt vormen van de school om de schoolkeuze te kunnen maken.

Inschrijven en kennismaken kan op élk gewenst moment! Na inschrijving brengen wij een huisbezoek. Hiermee houden wij de stap naar de basisschool laagdrempelig en persoonlijk voor uw kind. Wij zijn een school voor alle kinderen in én ook buiten de wijk Zandberg. Ook wanneer uw kind vanaf een andere school instroomt in een hogere groep dan 1/2. Er is voor ieder kind plaats, passend binnen onze mogelijkheden van ondersteuning.

Het inschrijfformulier hier op onze website.