Inspectie, meldpunt en externe vertrouwenspersoon

Inspectie van het onderwijs

e-mail: info@owinsp.nl

vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis).

Meldpunt

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u melden op het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Externe vertrouwenspersoon

Jacqueline Klerkx
0885073888
j.klerkx@fontys.nl