Samen je eigen weg op De Zandberg

Neem een kijkje in onze school en zie hoe zo’n 750 leerlingen samen hun eigen weg vinden. Er heerst een fijne sfeer op onze, van oorsprong katholieke, school: er is respect voor elkaar, verdraagzaamheid, ruimte voor verschillen, creativiteit en talenten.

De Zandberg wil graag de beste versie van leerlingen, van uw kind, naar boven halen. Het vuurtje in de kinderen aanwakkeren, zodat ze trots zijn op zichzelf. Een goede, vertrouwde sfeer is daarbij een voorwaarde. Een sfeer waarbinnen leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig voelen, om samen tot de hoogste resultaten te komen.

Jezelf zijn in een fijne omgeving

Wij geloven dat kinderen zich zelfbewust ontwikkelen als ze zich gewaardeerd voelen en als ze ruimte en verantwoordelijkheid ervaren. In plaats van de vraag ‘Wat wil je worden’? stellen wij de vraag: ‘Wie wil je zijn?’. Daarom besteden we veel aandacht aan persoonsvorming van kinderen. Vanuit geborgenheid groeien ze in eigenwaarde en zelfvertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen en dat ze waardevolle verbindingen aangaan met anderen in hun omgeving. Naast de verschillende schoolvakken, investeren wij ook tijd in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen op onze school. Hiervoor gebruiken wij de Kanjertraining.

EEN POSITIEVE SCHOOL

Op de Zandberg draait het om verdraagzaamheid, respect voor elkaars mening en respect voor ieders levensovertuiging. Daarom zijn alle kinderen en ouders welkom op onze school. We hebben een positieve basishouding en zijn altijd op zoek naar mogelijkheden. Die positieve benadering werkt op twee manieren: kinderen bloeien erdoor op én het leidt tot betere resultaten. Het is van groot belang dat de leerlingen zich in onze school thuis voelen. Wij streven daarom naar een prettige, ontspannen en open sfeer.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Er valt altijd wat te beleven en te ontdekken op De Zandberg. We stimuleren ervaringsgericht leren, durven te experimenteren en leren kinderen kritisch te denken en de juiste vragen te stellen. We garanderen hoge opbrengsten in een prettig pedagogisch klimaat en bieden brede zorg voor álle leerlingen. Onze school is overzichtelijk en ordelijk en geeft een prettige structuur. Kinderen weten waar ze aan toe zijn, waar ze moeten zijn en wat wel en niet mag.

OOG VOOR ONTWIKKELING

Wij benutten de competenties en talenten van kinderen én teamleden maximaal. We prikkelen tot leren, bewaken de doorgaande ontwikkeling en stemmen af op ieders mogelijkheden. Kinderen leren om zoveel mogelijk zelfstandig te werken en medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. We nodigen kinderen uit de beste versie van zichzelf te laten zien!

SAMEN WERKT BETER

Op onze school respecteren en waarderen we elkaar en zijn we gericht op samenwerking. Vanuit een open houding betrekken we ouders en partners bij ons onderwijs en blijven we positief in gesprek. We beseffen dat we elkaar nodig hebben om het beste onderwijs te garanderen. Gezamenlijk dragen we de verantwoordelijkheid voor de resultaten en het welbevinden van onze leerlingen.

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Kijk voor de invulling van ons onderwijs ook op deze websites:

Jij bent welkom op KBS De Zandberg!

Kennismaken en inschrijven? Klik hier door:

Lees verder

Dé Zandberg Courant

Bekijk hier de oudernieuwsbrieven: Dé Zandberg Courant

OnderwijsbrabantKeurmerk opleidingsschool