Samen je eigen weg op De Zandberg

Neem een kijkje in onze school en zie hoe zo’n 650 leerlingen samen hun eigen weg vinden. Er heerst een fijne sfeer op onze, van oorsprong katholieke, school: er is respect voor elkaar, verdraagzaamheid, ruimte voor verschillen, creativiteit en talenten.

De Zandberg wil graag de beste versie van leerlingen, van uw kind, naar boven halen. Het vuurtje in de kinderen aanwakkeren, zodat ze trots zijn op zichzelf. Een goede, vertrouwde sfeer is daarbij een voorwaarde. Een sfeer waarbinnen leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig voelen, om samen tot de hoogste resultaten te komen.

Jezelf zijn in een fijne omgeving

Wij geloven dat kinderen zich zelfbewust ontwikkelen als ze zich gewaardeerd voelen en als ze ruimte en verantwoordelijkheid ervaren. In plaats van de vraag ‘Wat wil je worden’? stellen wij de vraag: ‘Wie wil je zijn?’. Daarom besteden we veel aandacht aan persoonsvorming van kinderen. Vanuit geborgenheid groeien ze in eigenwaarde en zelfvertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen en dat ze waardevolle verbindingen aangaan met anderen in hun omgeving. Naast de verschillende schoolvakken, investeren wij ook tijd in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen op onze school. Hiervoor gebruiken wij de Kanjertraining.

BELEVING

Zelf ervaren, experimenteren en adapteren. Klaar voor de toekomst.

GEBORGENHEID

Elk kind kan zich veilig en vrij voelen. En vooral: zichzelf zijn.

ZELFBEWUST

Trots zijn op jezelf, zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelen, pro-actief worden.

POSITIVISME

Enthousiasmeren, respecteren en zich daardoor optimaal kunnen door ontwikkelen.

SAMEN

Samenwerken werkt beter om het beste onderwijs te garanderen, wat zowel de resultaten als het welbevinden van onze leerlingen betreft.

Kijk voor de invulling van ons onderwijs ook op deze websites:

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Jij bent welkom op KBS De Zandberg!

Kennismaken en inschrijven? Klik hier door:

Lees verder

Dé Zandberg Courant

Bekijk hier de oudernieuwsbrieven: Dé Zandberg Courant

OnderwijsbrabantKeurmerk opleidingsschool