Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

08.45 uur – 12.00 uur en 13.15 uur – 15.30 uur.

Woensdag:

  • groep 1 en 2 vrij;
  • groep 3 tot en met 8: 08.45 uur – 12.30 uur.

 

Nieuwe schooltijden op KBS De Zandberg?

In schooljaar 2016-2017 is er een enquête afgenomen onder personeel en ouders inzake ‘nieuwe/andere schooltijden’.

In schooljaar 2017-2018 zal dit onderwerp verder worden uitgediept en onderzocht. En er zal door de directie een besluit genomen worden met welke schooltijden De Zandberg gaat werken vanaf schooljaar 2018-2019.

2016 2017 0629 Brief n.a.v. enquête nieuwe schooltijden 29062017