KBS De Zandberg

Zelfbewust beleven in een omgeving waar geborgenheid geboden wordt!

De Zandberg is een katholieke basisschool. Verdraagzaamheid, respect voor elkaars mening en respect voor ieders levensovertuiging vinden wij erg belangrijk. Daarom zijn alle kinderen en ouders welkom op onze school.

Op KBS De Zandberg slagen wij er in om steeds weer nieuwe initiatieven op te pakken. Wij durven geleid door onze visie te experimenteren en andere organisatorische en onderwijskundige paden te bewandelen.

Kwaliteit heeft voor ons als kenmerken: hoge opbrengsten, een goed pedagogisch klimaat en een brede zorg voor álle leerlingen. Ondanks of misschien wel dankzij de grootte van KBS De Zandberg zijn wij in staat om snel in te spelen op veranderende omstandigheden. Opvattingen en waarden veranderen steeds in onze samenleving. De Zandberg zal deze ontwikkelingen kritisch volgen.

Missie en visie

Onze missie: Zandbergkwaliteit is flexibiliteit met passie!
Wij slagen er in om steeds weer nieuwe initiatieven op te pakken. Wij durven geleid door onze visie te experimenteren en andere organisatorische en onderwijskundige paden te bewandelen. Kwaliteit heeft voor ons als kenmerken: hoge opbrengsten, een goed pedagogisch klimaat en een brede zorg voor álle leerlingen.

Het kind staat in zijn totaliteit centraal. Door middel van adaptief onderwijs creëert het team een sfeer van veiligheid, waardoor de doorgaande ontwikkeling van ieder kind is gewaarborgd. Waarbij wij zowel het sociaal-emotionele als het didactische aspect van groot belang achten. Om het onderwijs een eigentijdse invulling te geven, kiezen wij ervoor om de competenties en talenten van iedereen zo optimaal mogelijk in te zetten. Deze onderwijsvisie vertalen we naar ons onderwijskundig handelen.

Lees verder

Het schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

Leerlingen voelen zich op onze school op hun gemak en ze voelen zich gewaardeerd. Leerlingen kunnen op onze school laten zien dat ze kwaliteiten hebben, dat ze iets kunnen. Leerlingen hebben op onze school de ruimte om zichzelf te zijn. Ze merken dat ze initiatieven kunnen nemen en dat ze naar eigen vermogen zelfstandig kunnen werken en medeverantwoordelijk zijn. Leerlingen merken op onze school dat ze lid zijn van een veilige gemeenschap waarin zorgen respect bestaat voor elkaar.

Didactisch klimaat

Leerlingen worden op onze school gemotiveerd en uitgedaagd. Leerlingen worden geholpen om hun leertaken met succes af te ronden. Leerkrachten stemmen hun handelen af op de mogelijkheden en moeilijkheden van élk kind. Leerlingen leren om zoveel mogelijk zelfstandig te leren en zelf medeverantwoordelijk te zijn voor hun leren.

Organisatorisch klimaat

De leerlingen ervaren het verblijf en het werken op school als voldoende overzichtelijk en ordelijk, ze weten waar ze aan toe zijn en welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief.

Samenwerking

Samenwerken met collega’s

Op onze school respecteren en waarderen de teamleden elkaar.
De normen en waarden die kenmerkend zijn voor de pedagogische en didactische visie van onze school zijn ook zichtbaar in de manier waarop we met elkaar omgaan. De leerkrachten zijn gericht op samenwerking en zijn daadwerkelijk verantwoordelijk voor de leerlingen, wij kunnen hulp vragen aan elkaar en onderlinge hulp wordt ook daadwerkelijk gebruikt.

Samenwerken met de omgeving

Onze school heeft een goed contact met de ouders van de leerlingen en met de mensen en instanties waarmee we samenwerken. De normen en waarden die kenmerkend zijn voor de pedagogische en didactische visie van onze school zijn ook zichtbaar in de manier waarop wij met onze omgeving omgaan.

Uw kind is 3! Wat nu?

Meer informatie

Nieuwsbrief

Bekijk hier onze meest recente nieuwsbrief.

OnderwijsbrabantKeurmerk opleidingsschool